Melodia Art

MELODIAART

Melodia Art Management podpořili:

Fenix Group, a.s. www.fenixgroup.cz
univ. prof. Zdeňka Trösterová, CSc.
Olomoucký kraj
Město Jeseník
Obec Česká Ves
Řetězárna Česká Ves, a.s.
Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Základní umělecká škola Jeseník
Městské kulturní středisko Javorník
Lázeňská lékárna s.r.o.
Parfumerie Bořuta
Čupr Company spol s r.o.
Naturfyt BIO
Lesy České republiky
Jesenický týdeník
Speciál Jesenického týdeníku
Co kdy v Praze
Český rozhlas Olomouc
Informační zpravodaj města Jeseník
Českoveský zpravodaj
Semcor s r.o.
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.

Melodia Art Management
představila v rámci své činnosti tyto umělce:

Herci
Jiří Bednář
Vlastimil Harapes
Petr Jančařík
Jan Kačer
Jiří Klem
Petr Král
Jiří Krampol
Radovan Lukavský
Gabriela Vránová

Sólisté
Manuel Alonso (Mexiko)
PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Jan Bartoš
Iva Bartošová
Matěj Benda (Slovensko)
Bohuslav Matoušek
Birute Bizevičiute (Litva)
Václav Čížek
Ladislav Doležel
Jana Doležílková
Rafaela Drgáčová
Dana Dubová
Jolana Dvořáková
Kristýna Faragová
Vít Hanulík
Jana Hlaváčková
Eva Horáková - Gina
Zdeněk Hnát
Beáta Holá
Michelle Hradecká
Jiří Hrubý
Kateřina Košacká- Šmídová
Katarína Čabalová
Libuše Moravcová - Myřátská
Lenka Jensenová
Michaela Kapustová
Veronika Klírová
Jan Král
Tomáš Král
Jiří Klecker
Romana Kneslová
Věra Lejsková
David Lemus (Mexiko)
Denisa Martínková
Ivana Frajtová
Vojtěch Kaděra
Ivo Kahánek
Ivana Kovalčíková
Antonín Kubálek
Karolína Kubálková
Miroslav Míč
Josef Moravec
Lucie Kašpárková - Mečlová
Lukáš Olejník
Eliška Ouředníčková
Lenka Pachnerová
Lenka Pietrová
Jarmila Pohlová
Jakub Pustina
Richard Pohl
Miloslav Oškera
Jiří Miroslav Procházka
Radim Pančocha
David Paša
Edgar Omar Rojas Ruis (Mexiko)
Marta Reichelová
Jakub Rousek
Jana Ryšánková
Dana Řeřichová
Lucie Slepánková - Rosznyó
David Schmied
Jan Šťáva
Josef Škarka
Jana Šmídová
Kateřina Šmídová Kalvachová
Hana Šumpíková - Kopřivová
Kurt Neubauer ml.
Iveta Trojanová
Alena Trunečková
Kostiantyn Tyshko (Ukrajina)
Viktor Vojnovič
Klára Žerníčková
Kristína Vaculová
Nikolaj Višňakov (Rusko)
Bledar Zajmi (Albánie)
Mario Zhang (Kanada)
Jan Zvěřina

Smyčcová kvarteta
Kocian Quartet
Nosticovo kvarteto

Orchestry
Smyčcový orchestr ZUŠ Jeseník
Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Pěvecké sbory
Jeřabinka ZUŠ Opava
Motýli Šumperk
Schola Cantorum Jeseník
Campanula Jeseník
Pueri gaudentes, chlapecký pěvecký sbor se sbormistry
Zdenou Součkovou a Liborem Sládkem
Zvonky ZUŠ Jeseník

Dechovky
Oškerova dechovka

Taneční školy
Soukromá taneční škola
Lady StejskalovéPARTNEŘI, SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ AGENTURY

Obchodní skupina FENIX byla založena v roce 1990 vznikem prvního člena - výrobní společnosti FENIX TRADING s.r.o.
V současné době je tvořena šesti obchodními společnostmi.Hlavním předmětem činnosti je VÝROBA A PRODEJ ELEKTRICKÝCH TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Kontakt:
FENIX GROUP a.s.
Slezská 535, 790 01 Jeseník
spojovatelka
Tel: 584 495 111
www.fenixgroup.cz
Vážení,
Velmi často jsem dotazován, proč naše firma soustředí svou podporu především na aktivity dětí a mládeže.
Dospívání není pouze krásným a bezstarostným obdobím je současně i obdobím velmi křehkým, provázeným mimořádnými riziky, kdy se v podstatné míře a ve velmi krátkém období rozhoduje o budoucnosti jedince, o tom jestli se vydá náročnou cestou hledání, tvořivosti, vzdělávání se a tvrdé práce nebo sklouzne do pohodlnosti a rutiny poznamenané pocity permanentní nespokojenosti, závisti a negativismu.
Vzhledem, k tomu, že nikdo z nás nepochybuje o vyšší kvalitě života ve společnosti tvořené lidmi vzdělanými, výkonnými a kreativními, snažíme se i našimi skrovnými silami právě o jejich všemožnou podporu.
Pevně věříme, že pořádání obdobných špičkových akcí není pro všechny zúčastněné jen hlubokým uměleckým zážitkem, ale pro mnohé může být i motivací a příkladem hodným následování.
Cyril Svozil
předseda představenstva Fenix Group a.s.
Pod záštitou Ing. Cyrila Svozila se konaly Benefiční adventní koncerty pro Ústav sociální péče pro mládež v Jeseníku (od roku 2011 změna názvu ústavu na Domov Sněženka) a
Komorní benefiční koncerty na Poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor, věnované záchraně nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Křtitele v Horním Údolí (pravidelně od roku 2003) - www.mariahilf.cz

Představujeme úspěšné absolventy Záštitu nad projektem převzala Campanula spol. s r. o.

Zahajovací koncert druhého ročníku Pražských hudebních slavností (2005) - (fotogalerie)

Očima andělů – básnická prvotina Petry Pavelkové (redakční příprava)

Podpora účasti Richarda Pohla v mezinárodním výměnném projektu pod pracovním názvem The Music Exchange Project Mexico - Czech Republic (C.I.E.M - Škarka - Pohl) www.richardpohl.net | www.skarka-pohl.com | www.skarka-pohl.com/projects.html

Úprava pásma českých koled pro klavír a zpěv - autor Edgar Omar Rojas Ruis (Mexiko), premiéra dne 8.12.2007 v Jeseníku - (rozhovor s Omarem Rojasem pro Jesenický týdeník) , (rozhovor s Omarem Rojasem pro Olomoucký den - 10. 12. 2007).PhDr.Zdeňka Trösterová, CSc - Havlíčkův Brod

Český rozhlas Olomouc
Horní náměstí 21, Olomouc 771 06

tel.: +420 585 100 111,
http://www.rozhlas.cz/olomouc/portal

e-mail: rozhlas@ol.rozhlas.cz

        Řetězárna a.s.
Polská 57, 790 81 Česká Ves
Tel.: +420 / 584 488 111, 584 428 184
Fax: +420 / 584 428 194, 584 428 178
E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Řetězárna a.s. má své sídlo v obci Česká Ves, která volně navzuje na okresní město Jeseník ve směru na Mikulovice - státní hranice s Polskem.

Řetězárna byla založena v roce 1894. Výroba řetězů v České Vsi má již více než stoletou tradici. V rámci velké privatizace byla Řetězárna v roce 1992 zprivatizována a od 1.1.1993 má formu akciové společnosti.

Hlavní výrobní program naší společnosti je výroba svařovaných článkových řetězů od průměru 2 mm do průměru 60 mm v jakosti 24 až 80.
Dále pak výroba řetězového kovaného příslušenství. Jsou to různé háky, třmeny, spojky atd. Tyto výrobky vyrábíme do hmotnosti 7,5 kg.
Třetím nosným pilířem naší výroby je tažený drát. Tento v současné době táhneme od průměru 1,8 do průměru 16 mm.

Naše výrobky dodáváme buďto v metráži, tj. v nekonečných délkách, nebo v různých výrobcích. Jsou to např. závěsné vázací prostředky, ochranné řetězy na kolové nakladače do vysoce abrazivního prostředí, sněhové řetězy na nákladní a osobní automobily, záběrové řetězy na lesní kolové traktory, řetězy do nejrůznějších dopravníků, důlní řetězy, rybářské řetězy a celá řada dalších výrobků.robert mahr ®
robert mahr © 2014