Melodia Art

MELODIA ART PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2023


 • Plynutí času
  básnická sbírka z pera Prof. Zdeňky Trösterové s ilustracemi žáků ZUŠ Jeseník.

  Profesorka PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc.,
  filoložka, lingvistka, slavistka. Vystudovala jednooborovou češtinu na Vysoké škole pedagogické v Praze (s úsměvem říká, že bez svého přičinění ve stejné studijní skupině se Zdeňkem Svěrákem). Obor si rozšířila o ruský jazyk a literaturu na FF UK u prof. Vladimíra Barneta, který její studijní zájem nasměroval k jazyku staroruských a církevněslovanských památek ruské provenience. Profesorský titul získala v první skupině vysokoškolských pedagogů jmenovaných prezidentem Havlem (1990). Zkoumala vztah jazyka a vědomí, způsob, jímž je v jazyce „ uchopen svět“. Kromě toho je autorkou stovek básní, o nichž prohlašuje, že se „píší samy“ jako svébytný deník, v němž se odráží plynutí času a stav duše“.  Básnická sbírka obsahuje 21 básní, které doplnili mladí výtvarníci ze Základní školy v Jeseníku.
  Publikace je neprodejná, produkovaná v omezeném počtu výtisků.

  Vydáno díky MgA. Richardu Pohlovi, Xingxing Wang a Ing. Luďku Augustovi.

  Termín vydání: květen 2023

  Úvodní slovo napsal Zdeněk Svěrák.
  Doslov připravila hudební pedagožka a publicistka Ludmila Peřinová.

  Média:
  Divadelní noviny 23.7.2023: "Spanilá knížka"
  Jesenický týdeník 18.7.2023: "Chybička se vloudila"
  Naše město 7-8/2023: "Žáci ZUŠ Jeseník spolupracovali na ilustraci knihy Zdeňky Trösterové"MELODIA ART PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2024
 • 7. 11. 2024 v 1800 - S Václavem Žmolíkem nejen o umění 2024
  Kaple Jeseník


  Účast přislíbili:
 • Kateřina Macháčková - herečka (Praha)
 • Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. - přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN (Praha)
 • Mgr. Šárka Hynková - ředitelka gymnázia Jeseník - regionální osobnost (Jeseník)
 • JUDr. Václav Žmolík - televizní a rozhlasový moderátor (Praha)
 • Jiří Hrubý - kmenový pianista MelodiaArt (Brno)
 • Klára a Lucie Brabcovi - harfa a Hackbrett (předchůdce cimbálu ) výrazné talenty ZUŠ napříč Českou republikou • Změna účinkujících vyhrazena!
  MELODIA ART PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2025

  Předpoklad pro listopad 2025:

 • Mgr. Obonete S. Ubam, MA - českonigerijský potomek jednoho z někdejších králů jedné z provincií Nigérie (Španělsko)Za finanční podpory Fenix Group a.s. a pod záštitou jejího generálního ředitele Cyrila Svozila a ve spolupráci se ZUŠ realizuje MelodiaArt
Vstup dobrovolný! Změna účinkujících vyhrazena!


« zpětrobert mahr ®
robert mahr © 2014