Melodia Art

MELODIA ARTHISTORIE
HVĚZDY A HVĚZDIČKY 2020-2021
k životnímu jubileu profesorky Věry Lejskové
Záštitu převzal generální ředitel Fenix Group a.s. Ing. Cyril Svozil
Patronka Michaela Zajmi - sólistka Národního divadla v Praze.

Jen málokdy se najde tak velký vztah ke kraji, který sice není „rodný“ podle matriky, ale stal se jím volbou srdce. A právě to můžeme pozorovat u klavíristky a výkonné umělkyně Věry Lejskové,v jejím obdivu k Jesenicku a konkrétně k milovanému Rejvízu, kde našla s manželem Vlastimilem Lejskem „druhý domov“. A tak není divu, že u příležitosti loňského životního jubilea Věry Lejskové - devadesáti let - jí právě Jesenicko přichystalo netradiční dárek.
K přípravě třípatrového dortu spojeného mixem hudby a empatického slova byly vybrány ingredience , které nemohly zklamat ani toho nejnáročnějšího gurmána. Leč zásahem neviditelného, ale o to zákeřnějšího nepřítele se s láskou připravený dárek otřásl ve svých základech. Různá „náhradní řešení“, jak je trefně popsala tehdejší jubilantka ve fejetonu „Inspirováno covidem“, jenž otiskl Jesenický týdeník 2. března 2021, jsme zavrhli. Ale to bychom nebyli v kraji Vinzenze Priessnitze, v němž se dějí zázraky – jen brát všechno s optimismem a humorem paní profesorce Lejskové vlastním.
Nestihl se předat dárek, tak jak byl připraven a včas? Vždyť devadesát jedna, které paní profesorka oslaví 1. října 2021, je vlastně ještě hezčí číslo, když se jedná o lidský život.
Paní profesorko, děkujeme Vám za všechno, co jste pro náš kraj – Jesenicko – udělala.
A přijměte od nás jako dar ze srdce komponovaný večer Hovory od klavíru, který se uskuteční přesně rok poté, co jsme 26.8.2020 společně s Vámi a třicetiletou společností Fenix oslavili Vaše životní jubileum.
Vážíme si Vás a máme Vás upřímně rádi.

Jarmila Pohlová


OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S COVID-19:
Vzhledem k tomu, že informace ke Covidové situaci sdělované médii se různí, citujeme ze stanoviska Hygienické stanice konkrétní pravidla, jimiž jsou účastníci tohoto koncertu povinni se řídit: Základní podmínkou je respirátor. Kdyby někdo přišel v ústence, musí doložit zdravotní důvody, proč nemůže mít respirátor.
Vstup do Kaple bude umožněn za předpokladu, že návštěvník bude splňovat jednu z následujících podmínek:
- nebude vykazovat známky respiračního onemocnění
- byl očkován proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem, že od aplikace druhé dávky (u dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace
- před maximálně 180 dny prodělal Covid-19 a předloží o tom lékařem vystavené potvrzení
- absolvoval antigenní test nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem
- absolvoval PCR test nejdéle před 7dny s negativním výsledkem
- vlastní test absolvuje přímo v Kapli

Prostor Kaple bude upraven tak, aby byly dodrženy rozestupy. Netýká se manželů či osob žijících ve společné domácnosti.
 • 17. 10. 2020 v 1800 26. 8. 2021 - v 1700 - Hovory od klavíru
  Kaple Jeseník

  Účinkující:
 • Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D/Assoc. Prof. Iva Holmerová, M.D., Ph.D. - Ředitelka Gerontologického centra, Proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
 • Jiří Holoubek - moderátor Českého rozhlasu Dvojka
 • Václav Žmolík – televizní a rozhlasový moderátor
 • Jiří Hrubý – klavír (Brno)

 • Program - líc
  Program - rub
  Životopisy účinkujících 1
  Životopisy účinkujících 2


 • OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S COVID-19:
  Vzhledem k tomu, že informace ke Covidové situaci sdělované médii se různí, citujeme ze stanoviska Hygienické stanice konkrétní pravidla, jimiž jsou účastníci tohoto koncertu povinni se řídit: Základní podmínkou je respirátor. Kdyby někdo přišel v ústence, musí doložit zdravotní důvody, proč nemůže mít respirátor.
  Vstup do Kaple bude umožněn za předpokladu, že návštěvník bude splňovat jednu z následujících podmínek:
  - nebude vykazovat známky respiračního onemocnění
  - byl očkován proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem, že od aplikace druhé dávky (u dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace
  - před maximálně 180 dny prodělal Covid-19 a předloží o tom lékařem vystavené potvrzení
  - absolvoval antigenní test nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem
  - absolvoval PCR test nejdéle před 7dny s negativním výsledkem
  - vlastní test absolvuje přímo v Kapli

  Prostor Kaple bude upraven tak, aby byly dodrženy rozestupy. Netýká se manželů či osob žijících ve společné domácnosti.

  Výše citované se týká také nezletilých občanů s tím, že děti do šesti let, nevykazující známky respiračního onemocnění, se nemusí prokazovat čestným prohlášením o prodělaném testování ve škole, kterou navštěvují.


 • 16. 9. 2021 v 1800 - S Václavem Žmolíkem nejen o umění
  Kaple Jeseník


  Účinkující:
 • Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, PhD. (Brno) - prezident Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii
 • Tomáš Töpfer (Praha) - ředitel Divadla na Vinohradech a herec
 • Václav Žmolík (Praha) – televizní a rozhlasový moderátor
 • Michaela Koudelková (Brno) – flétna
 • Jiří Hrubý (Brno) – klavír
 • Tomáš Uhlíř – ředitel ZUŠ Jeseník

 • Program - líc
  Program - rub
  Životopisy účinkujících
MelodiaArt děkuje všem, kteří pomohli realizovat hudebně dramatický projekt Hvězdy a hvězdičky!
Především však společnosti Fenix Group a.s, a jejímu generálnímu řediteli Cyrilu Svozilovi.
Nechť Hvězdy a hvězdičky s novým pořadatelem ZUŠ Jeseník září intenzivně jako dřív a hvězdičky pod vedením svých učitelů najdou ve Hvězdách svůj vzor.


 • 8. 10. 2021 - Hovory od klavíru
  Účinkující:
 • Eliška Fučíková - historička umění (Praha)
 • Igor Bareš - herec - (Praha)
 • Karolína Cingrošová - sopranistka a patronka Hvězd a hvězdiček 2021 (Praha)
 • Václav Žmolík - moderátor (Praha)
 • Jiří Hrubý - klavír (Brno)
 • Hana Mašková - příčná flétna (Pardubice)


 • 11. 11. 2021 - S profesionály ruku v ruce
  Účinkující:
 • Barbara Maria Willi - děkanka JAMU a cembalistka (Brno)
 • Karolína Cingrošová - soprán (Praha)
 • Vilém Veverka - hobojista (Praha)
 • Václav Žmolík - moderátor (Praha)
 • Tereza Hošková - hoboj (ZUŠ Jeseník)
 • Eliška Podešvová - hoboj (ZUŠ Jeseník)
 • Zdena Blechtová - klavírní doprovod (Jeseník)

robert mahr ®
robert mahr © 2014