Melodia Art

PŘEDSTAVUJEMEÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY

Interpretačních kurzů Antonína Kubálka a jejich hosty

Pod záštitou pianisty Ivo Kahánka

Po čtyři roky se do městečka ležícího nedaleko hranic s Polskem, sjížděli mladí lidé z šesti států světa(Česká republika, Slovensko, Kanada, Litva, Černá hora, Polsko). Jejich pianistické umění obdivovali diváci Jesenicka, Zlatohorska a Bruntálska. Mezi nimi se však našli tací, kteří svým interpretačním umem daleko převyšovali ostatní účastníky, a právě těm chceme dát možnost širší prezentace, to je také v jiných místech než výše uvádím. Něco podobného udělal Antonín Kubálek, když v rámci projektu Česká hudba 2004 uvedl vynikajícího studenta JAMU v Brně (tehdy ještě konzervatoristu) Davida Schmieda. Vybraní pianisté si pozvou ke spolupráci své kolegy, aby se koncert stál dramaturgicky přitažlivější pro širokou veřejnost. Projektu se zúčastní také zástupci litevské akademie, která vyslala na Interpretační kurzy čtyři studenty, z nichž tři získali nejvyšší ocenění – umělecky nejvyzrálejší pianista kurzů. Kterého z nich vybere akademie, aby se našeho projektu zúčastnil, dnes nevíme. Ředitelka Laima Bakiene si ponechala čas na rozmyšlenou do konce roku 2006. Jejich účast je podmíněna dostatkem prostředků.

V dramaturgii koncertů zařadíme mj. také díla Franze Schuberta, L. v Beethovena, W. A. Mozarta, ze soudobých skladatelů bychom dali přednost Vlastimilu Lejskovi, který má blízký vztah k Jesenicku.

Proč saháme po dílu Schuberta, Beethovena, Mozarta a Lejska?

Jméno Franze Schuberta, od jehož narození uplyne v lednu 210 let, je úzce sjato s naším krajem. Oba rodiče pocházejí z našeho regionu. Matka se narodila ve Zlatých Horách, kde se po čtyři konaly Interpretační kurzy Antonína Kubálka. Skladatelovo jméno nese škola, odkud se v rok co rok v červenci linuly tóny klavíru, ale také dalších hudebních nástrojů. Ze Schubertova díla chceme především zařadit výběr z písňových cyklů, které vyjadřují podstatu vídeňského ducha v písni a patří mezi nejdokonalejší spojení slov a hudby.

V březnu 2007 uplyne 180 let od úmrtí vynikající skladatele Ludviga van Beethovena. Je známo, že jeho obdivovatelem byl právě Franz Schubert, který ač léta žil v jeho blízkosti, nikdy nenašel odvahu se s ním seznámit. Snad by mu udělalo radost, když by v programu koncertu vedle svého jména našel též Beethovenovo. A jaké dílo vybereme pro naše koncerty ? Bude to určitě některá ze slavných sonát.

V roce 2006 jsme s mladými umělci provedli cyklus k poctě snad největšího génia všech dob Wolfganga Amadea Mozarta, nazvaný BRAVO, MOZART! Tehdy se osvědčily árie ze známých oper či uvedení mozartových písní. Ale pevné místo bude mít také klavírní dílo. Uvažujeme o zařazení některého smyčcového kvarteta. Programy doplní recitace seifertových veršů a čtení z Bartošovy knihy „Mozart v dopisech“.

Vlastimil Lejsek, ač rodákem z Brna, je úzce spjat s „hudební historií“novodobých dějin Jesenicka. Společně s manželkou Věrou a Aloisem Složilem založili Mezinárodní Interpretační soutěž pro klavírní dua v Jeseníku - lázních, která nese jméno Franze Schuberta . Malebná zákoutí našeho regionu Lejska inspirovala natolik, že dala vzniknout řadě skladeb a skladbiček. Z jeho díla vybereme nejen sólové dílo například Měsíční suitu, ale také skladby pro čtyři ruce a pro dva klavíry (Brazilské tance). Vlastimil Lejsek se v tomto roce dožívá životního jubilea 80 let. Skladatel se osobně zúčastní prvního koncertu, který se uskuteční dne 17. 3. 2007. Shodou okolností slaví tento den svátek jméno Vlastimil.

Článek časopisu "HUDEBNÍ ROZHLEDY" ke koncertu 17. 3. 2007
Článek z Jesenického týdeníku ke koncertu 19. 9. 2007 - Rejvíz u Zlatých Hor


Projekt se koná za finanční podpory Olomouckého Kraje.

Zpracovala Jarmila Pohlová
30. 11. 2006


« zpět


robert mahr ®
robert mahr © 2014