univerzitní profesorka PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. - donátor Richarda Pohla

univerzitnprofesorkaphdrzdekatrsterovcscdontorrichardapohla.jpg