012

photo9.jpg

zleva Iveta Trojanová, doc. MgA. Jana Ryšánková, Kurt Neubauer