Richard Pohl, dramaturg, pianista a průvodce večerem

richardpohldramaturgpianistaaprvodceveerem.jpg